Wat als criminaliteit
de school in komt?

Amina Saydali, directeur Stichting School & Veiligheid (foto: Hans Roggen).

Voorwoord

Scholen staan middenin de maatschappij. Dat is maar goed ook, want we willen leerlingen de vaardigheden meegeven om hun weg in de samenleving te vinden. Maar er is ook een onvermijdelijke keerzijde en die heeft onze aandacht nodig. De overheidscampagne ‘Drop je knife’ maakte ons daarvan weer extra bewust.

Wat als criminaliteit de school binnenkomt? Dit e-zine bundelt antwoorden op die vraag. Experts in jeugd en veiligheid geven waardevolle tips en tools waarmee je direct aan de slag kunt: op beleidsniveau, in de klas én voor de individuele leerling. Onderwijsprofessionals en hun samenwerkingspartners vertellen over hun samenwerking en wat die samenwerking oplevert. Een prettige en sociaal veilige omgeving creëren, waarin jonge mensen zich kunnen ontwikkelen: samen krijgen we het voor elkaar.

Amina Saydali

Colofon
Deze publicatie is een uitgave van Stichting School & Veiligheid, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Titel: Wat als criminaliteit de school in komt?
Fotografie: Michelle Muus, Mark van den Brink, Rien Linthout, Erik van der Burgt/VRBLD, Henriëtte Guest, Hans Roggen, I-Stock, 123RF
Vormgeving: Riesjart Annaars grafische vormgeving
Ontwikkeling: Urban Hippos
Redactie: Marleens Bureau, Marleen Kamminga/Tom van Velzen

Rijksoverheid Magazines