Schoolveiligheid:
Creëer een stevige basis voor preventie en aanpak

Criminaliteit op school? Wapenbezit onder leerlingen? Voor de ene school lijkt het mijlenver weg, voor de andere is het een realiteit. En toch, in beide situaties geldt: preventie en aanpak rusten op dezelfde basis. Investeer daarin, zegt Nathalie Vriezelaar van Stichting School & Veiligheid.

Jonge mensen klaarstomen voor de maatschappij. Met een diploma, kennis en vaardigheden, normen en waarden én een kritische houding om in het leven het kaf van het koren te kunnen scheiden. Daar zetten onderwijsprofessionals overal in Nederland elke dag weer de schouders onder. Het belang van die pedagogische taak is niet te onderschatten, weet Nathalie Vriezelaar. "Sinds de pandemie is het er voor scholen niet eenvoudiger op geworden", bevestigt ze.

Als programmamanager bij Stichting School & Veiligheid heeft ze contacten met scholen overal in het land. Ze hoort de verhalen over uitval, jongeren die zich vervelen en rottigheid uithalen of, in het ergste geval, de criminaliteit worden ingezogen. "Wat schoolveiligheid betreft vind ik wel dat we op een kantelpunt zijn beland. Veel scholen zijn er nu heel bewust mee aan de slag."

(Foto: Michelle Muus)

Maak tijd

In haar werk spreekt Nathalie Vriezelaar zowel scholen die het veiligheidsbeleid stevig hebben neergezet als scholen waar de goede wil ondersneeuwt in de waan van de dag. “De onvermijdelijke eerste stap is: maak er tijd voor!" In de praktijk ziet ze telkens weer bevestigd hoe waardevol het is om op school het gesprek aan te gaan. "Zo vorm je samen een beeld van wat er speelt. Met elkaar delen wat je als docent waarneemt en waar je tegenaan loopt, is daarom een goed begin. En nodig ook de wijkagent eens uit voor een kop koffie. Korte lijnen zijn enorm waardevol; dan weet je elkaar snel te vinden als het nodig is.”

Stevige basis

Haar boodschap: investeer in een stevige basis. Dat loont. “Een goed veiligheidsbeleid schept duidelijkheid, werkt preventief en biedt handelingsperspectief in situaties dat het erop aankomt." Daarin staan scholen overigens niet alleen; het is een maatschappelijke taak. Vriezelaar: "Om de jeugd een sociaal veilige omgeving te bieden, is lokale samenwerking tussen gemeente, scholen, jongerenwerk en andere partners noodzakelijk. Je hebt elkaar nodig om de weerbaarheid van jonge mensen te versterken en samen te voorkomen dat ze in de knel komen.”

Ondersteuning en advies

Stichting School en Veiligheid kan daarbij op allerlei manieren ondersteuning bieden. Vriezelaar: “Op onze website vinden professionals uit het PO, VO en mbo informatie en tal van praktische tools. Daarnaast staat onze helpdesk klaar voor vragen van leerkrachten, vertrouwenspersonen, schoolleiders, bestuurders, conciërges en veiligheidscoördinatoren. En bij calamiteiten kun je een beroep doen op ons calamiteitenteam.”

Lynn Louwe, crisisadviseur bij Stichting School & Veiligheid. (Foto: Hans Roggen)

Calamiteitenteam

Een schokkende gebeurtenis op school brengt ontreddering. Hoe moeten we handelen, wie moeten we informeren en hoe? Het calamiteitenteam van School & Veiligheid staat scholen in zulke situaties bij.

Organisatiestructuur

Geweld, bedreiging, een suïcide, seksueel grensoverschrijdend gedrag: schokkende gebeurtenissen vragen om snel handelen, weet Lynn Louwe. Samen met Ine Spee vormt ze het calamiteitenteam van School & Veiligheid. “Als er iets is gebeurd wat veel impact kan veroorzaken op leerlingen, medewerkers en ouders, komt er heel veel tegelijk op de school af. Wij helpen dan om overzicht te krijgen en prioriteiten te stellen. We horen vaak: 'Ik ben niet elke dag crisismanager, heb ik wel overal aan gedacht?' Meestal verloopt het contact telefonisch of via beeldbellen. Maar het komt ook voor dat we op locatie komen.”

Het calamiteitenteam, gespecialiseerd in calamiteiten in het onderwijs, is 7 dagen per week bereikbaar via Stichting School & Veiligheid.

Rijksoverheid Magazines