Zoek de samenwerking op
Praktijkvoorbeeld ROC, Den Haag

Tonnes Blonk, centrale adviseur Sociale veiligheid van ROC Mondriaan, met 26 scholen in de regio Den Haag. (Foto: Henriëtte Guest)

ROC Mondriaan telt maar liefst 26 scholen, waar in totaal zo'n 20.000 mbo-studenten en 5000 cursisten onderwijs volgen. Hoe werk je daar samen aan sociale veiligheid? Tonnes Blonk ontwikkelt een handboek om de Mondriaanscholen daarin te faciliteren.

Als centrale adviseur Sociale veiligheid heeft Tonnes Blonk zijn uitvalsbasis op de hoofdcampus van ROC Mondriaan, aan het Leeghwaterplein in Den Haag. “Elke school is zelf verantwoordelijk voor het eigen veiligheidsbeleid, maar ze kunnen bij mij aankloppen voor advies en ondersteuning. Ons uitgangspunt is: ‘Veiligheid is van ons allemaal en we zijn allemaal veilig’. Dat kan alleen als we er samen aan werken.”

Veiligheidsthema’s

Sinds zijn aanstelling zo'n drie jaar geleden heeft hij geïnventariseerd welke sociale veiligheidsthema‘s er spelen in de verschillende scholen, om daarmee het schoolveiligheidsplan van ROC Mondriaan te updaten. Blonk: “Sociale veiligheid gaat over interactie tussen individuen en groepen; alles wat in de maatschappij speelt, komt ook voor in de levens van onze studenten. Met hen komt het dus ook ons ROC binnen. Denk aan discriminatie, pesten, radicalisering, een stalker die zich bij de school ophoudt of een onveilige thuissituatie.”

Handboek

De inventarisatie leidde tot een handboek waarin hij alle thema's heeft gerubriceerd en uitgewerkt. “Diverse scholen zijn momenteel de conceptversie aan het doornemen. Het doel is dat zij elk van de thema's in hun eigen school beleggen bij een teamlid, zodat er altijd een aanspreekpunt is met wie je snel kunt schakelen. Stel: docent X loopt tegen een discriminatiecasus aan en weet even niet wat hij daarmee aan moet, maar hij weet bij welke collega hij kan aankloppen. Mochten zij er samen niet uitkomen en externe deskundigheid nodig hebben, dan kunnen ze een beroep op mij doen.”

Een van de thema’s in het handboek betreft ‘lastige onderwerpen in de klas’. Tonnes Blonk: “We zijn een grootstedelijke school met studenten met allerlei achtergronden. Bij een nieuwsgebeurtenis, zoals een conflict hier of elders in de wereld, kan ineens de discussie opvlammen in de klas. Niet per se bij de burgerschapslessen, het kan ook tijdens je praktijkles timmeren gebeuren. Wat is dan verstandig om te doen, hoe kun je reageren? Daarvoor hebben we een handreiking geschreven. Docenten die zich er verder in willen bekwamen, kunnen ook nog de training ‘Dialoog onder druk’ van Stichting School & Veiligheid volgen.”

Leerbehoefte

Blonk ziet dat incidenten ook een leerbehoefte bloot kunnen leggen. “Stel bijvoorbeeld dat een van jouw studenten je vertelt dat hij grote financiële problemen heeft en zich heeft laten gebruiken als geldezel door criminelen die geld willen witwassen. Dan heb je als docent ineens zo'n verhaal op je bord, en misschien is dat niet eens de eerste keer. Weet dan dat er lesmaterialen en experts beschikbaar zijn om er in de klas aandacht aan te besteden. Studenten weerbaar maken en leren hoe ze een goede wereldburger kunnen zijn, maakt immers deel uit van onze missie.”

Rijksoverheid Magazines