Links
Meer weten?

Messen en scholen

Een integrale samenwerking tussen betrokken partners rondom jeugd is van groot belang bij de preventie en aanpak van het messen dragen bij jongeren. De gemeente is ervoor verantwoordelijk om die partners te ondersteunen en brengt hen waar nodig samen.

Stichting School & Veiligheid adviseert scholen om een sociaal veilig klimaat te faciliteren. Daarbij hoort natuurlijk ook het voorkomen en terugdringen van messen in de school. Op proactief beleidsniveau is het van belang dat scholen:

  1. contacten met de politie onderhouden;
  2. weten hoe een kluisjescontrole wordt georganiseerd;
  3. weten wat de procedure is rondom het doen van aangifte bij het vinden of signaleren van een mes in de school;
  4. weten hoe zij incidenten moeten registreren;
  5. de afhandeling van incidenten opnemen in hun Schoolveiligheidsplan. Voor het opstellen van een veiligheidsplan kun je gebruik maken van het Digitaal Veiligheidsplan.
  6. Voor het opstellen van de handelingsprocedure rondom calamiteiten, kun je gebruik maken van het handboek ‘Als een ramp de school treft’.

Heb je als onderwijsprofessional vragen, dan kun je terecht bij de helpdesk van School & Veiligheid. Bij behoefte aan extra ondersteuning ná een mesincident, dan kan jouw school gebruik maken van de expertise van het calamiteitenteam.

Overige links

Webinar 'Als criminaliteit de school raakt' >> School & Veiligheid, 13 oktober 2021. Met criminoloog Robby Roks, schoolleider Erik van 't Zelfde, programmaleider Petra van den Berg (#Leerlingalert), schooldirecteur Eelco van der Kruk, docent Bregje van Goethem en gespreksleider Ine Spee.

Toolbox Wapens en Jongeren (CCV)  >> Pagina met verwijzingen naar informatie en tools voor scholen, van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Scholen - Het CCV >> Meer informatie over school, jongeren en wapens.

Fier >> Landelijk expertise- en behandelcentrum, met hulplijn/chat voor slachtoffers en informatie voor verwijzers.

#Leerlingalert >> Een initiatief met als doel: voorkomen dat jongeren de eerste stap in criminaliteit zetten. Programmateam van deskundigen en vrijwilligers i.o.v. overheid.

Hoe raakt de jeugd in criminaliteit verzeild en verstrikt? Wat moeten we doen om dat te voorkomen? Dat wordt beschreven in het e-book ‘De wereld áchter de criminaliteit’ van het Team Ondermijning, geschreven voor professionals uit het onderwijs, hulpverlening en het veiligheidsdomein. Dit e-book is kosteloos aan te vragen via www.teamondermijning.nl >>

Rijksoverheid Magazines